Hyppää sisältöön

Kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja istumisen vaikutus yhteiskunnallisiin kustannuksiin

Päättynyt

Toteuttajat

UKK-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Consulting Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/20174/2018

Hankkeessa selvitettiin monialaisessa liikunta-, terveys-, talous- ja terveystaloustieteellisessä yhteistyössä fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys yhteiskunnallisiin suoriin (terveydenhuollon kustannuksiin) ja epäsuoriin (sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuki, kuolleisuus) kustannuksiin. 

Hankkeen tutkimuskysymykset olivat:

  1. Mitä liian vähäisen liikunnan yhteiskunnallisilla kustannuksilla tarkoitetaan?
  2. Onko fyysinen kunto yhteydessä em. yhteiskunnallisiin kustannuksiin?
  3. Onko fyysinen aktiivisuus ja liikunnan määrä yhteydessä em. yhteiskunnallisiin kustannuksiin?
  4. Onko runsas istuminen ja muu paikallaanolon määrä yhteydessä em. yhteiskunnallisiin kustannuksiin. 

Hanke myös arvioi terveydenhuollossa jo käytössä olevan liikuntaneuvonnan palveluketjun ja käytäntöön helposti sovellettavan hoitohenkilökunnan alaselkäkivun liikunta- ja neuvontaintervention kustannus-vaikuttavuutta. Hankkeessa rakennettiin myös mallia, jolla fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon aiheuttamia kustannuksia voidaan jatkossa seurata. Hanke hyödynsi erilaisia kansallisia aineistoja ja kohortteja, joiden avulla voidaan selvittää terveyden kannalta riittämättömän liikunnan yhteydet yhteiskunnallisiin kustannuksiin.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (5.4.2018)

Ota yhteyttä:

Tommi Vasankari, UKK-instituutti, p. 040 505 9157, etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Riittämättömän liikunnan yhteiskunnalliset kustannukset Hyvinvointi ja terveys

Yhteyshenkilö ministeriössä