Kuntasektoria koskevan sääntelyn purkamisen vaihtoehdot

Päättynyt

Toteuttajat

VATT

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 3/2016

Erilainen sääntely luo kunnille kustannuksia.

Tutkimuksen tavoitteena lin selvittää talousteoreettisen viitekehyksen ja olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden valossa kuntien sääntelyn hyödyt ja haitat. Teorian avulla muodostetaan hyvän velvoitteen kriteerit. Erilaiset velvoitteet voidaan kriteeristön avulla luokitella suurella todennäköisyydellä joko haitallisia tai hyödyllisiä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Janne Tukiainen, VTT, erikoistutkija, VATT, [email protected]

Kunnallisia palveluja haittaavan sääntelyn purkaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä