Hyppää sisältöön

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laadun ja toimivuuden tutkimus

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–2/2021

Tilintarkastus täyttää yhteiskunnassa erittäin tärkeätä funktiota, tilinpäätösraportoinnin oikeellisuuden varmennusfunktiota. Kuntien ja kuntayhtymien kirjanpitoa, tilinpäätösraportointia ja tilintarkastusta säätelee kuntalaki (410/2015) ja tilintarkastuslaki (1141/2015) sekä JHT-laki (1142/2015). Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan sisältö perustuu em. lakien asettamien vaatimusten lisäksi mm. julkishallinnon JHTTyhdistyksen antamiin suosituksiin julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta sekä tilintarkastuksen valvontaelinten antamiin ratkaisuihin koskien kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastusta. 

Kuntasektorilla tilintarkastajien tehtävät ovat vielä laajemmat kuin kirjanpidon ja tilinpäätöstiedon tarkastaminen. Tehtäviin kuuluvat kuntalain 123 §:n mukaisesti kunnan hallinnon ja valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen tarkastaminen ja edelleen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisuuden tarkastaminen. Lisäksi tarkastustehtäviin kuuluui kunnan konsernitilinpäätöksen tarkastaminen. Tilinpäätöksen on kokonaisuudessaan annettava noudatettavien sääntöjen mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tilintarkastustehtävä on siis laaja ja vaativa. Riippumattoman ja ammattitaitoisen tarkastuksen antama varmennustieto tarvitaan kuntien ja kuntayhtymien ylimpien päätöksentekoelinten tietotarpeisiin, ulkoisen valvonnan tietotarpeisiin, kuntalaisten, asianosaisten, veronmaksajien, äänestäjien, rahoittajien, henkilöstön ja monien muiden sidosryhmien tietotarpeisiin. 

Tutkimuksen tiedonintressi liittyy kuvatun varmennusfunktion toimivuuteen ja suoritukseen ottaen huomioon sekä tarkastuksen palveluntuottajien, tilintarkastajien, tarkastusasiakkaiden että valtion valvontaelinten kokemukset ja käsitykset.

Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Lisäksi kuntalaki ja julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa kaikkine osaalueineen vaatii paljon tarkastuksen kattavuudelta ja laadulta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten hyvin kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastus täyttää sille laissa asetetut tavoitteet hallinnon ja talouden laillisuuden varmentajana.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin kuntien ja kuntayhtyminen tilintarkastuksen kilpailutus toimii ja miten kuntien ja kuntayhtymien kilpailutuksen kautta hankittu tilintarkastus käytännössä onnistuu saavuttamaan tilintarkastukselle asetetut tehtävät. Tutkimuksen kaksi keskeistä kohdetta liittyivät siis toisaalta tilintarkastuksen kilpaluttamiseen ja hankintaan sekä toisaalta siihen kuinka hankittu tilintarkastus suoriutuu tehtävässään. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (26.2.2021).

Ota yhteyttä:

professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto, p. 050 318 6017, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi 

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laatu ja toimivuus

Yhteyshenkilö ministeriössä