Hyppää sisältöön

Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–6/2018

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmistä, jossa tavoitteena on tehostaa kuntatalouden toimintaa, säästää kuntien kustannuksia ja vauhdittaa kuntien rakennemuutoksia. Tutkimus tuotti tietoa kuntien menojen kannustinjärjestelmän kehittämisen pohjaksi ja laati kuvauksen vaihtoehtoisista kannustinmalleista, laskentaperusteista ja kannustinmekanismista, ts. miten uskottava ohjausvaikutus syntyy.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien rahoitusta ja siihen liittyviä kannustinongelmia kokonaisuutena. Hanke vertaili vaihtoehtoisia kannustinmalleja tutkimuskirjallisuuden sekä teoreettisen ja empiirisen analyysin avulla. Hanke tarkasteli myös, onko Suomessa mahdollista kehittää mielekäs kannustinjärjestelmä, jolla voitaisiin kannustaa kuntia tehostamaan toimintaansa. Tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan haasteita, joita tuottavuus- ja tehokkuusestimoinnin menetelmien hyödyntämiseen voi liittyä kannustinjärjestelmää rakennettaessa, esimerkiki tarve- ja laatuvakiointiin liittyen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (29.6.2018).

Ota yhteyttä:

Tutkimusohjaaja, dosentti, Mika Kortelainen, p. 0295 519 421, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Reformit Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä

Yhteyshenkilö ministeriössä