Hyppää sisältöön

Kuntien rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointimenetelmän toimivuus ja uudet mittausmenetelmät

Päättynyt

Toteuttajat

Tempo Lecon Oy

Rahoitussumma

98 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–2/2020

Kuntien itsehallinnon varmistamiseksi Suomessa noudatetaan ns. rahoitusperiaatetta, eli valtio takaa kunnille riittävät voimavarat antaessaan kunnille tehtäviä. Kuntien tehtäviä koskevissa hallituksen esityksissä tulee tarkastella rahoitusperiaatteen toteutumista ja kuntalain perusteella asiaa tulee arvioida myös kuntatalousohjelmassa. Tällä hetkellä rahoitusperiaatteen toteutumista arvioidaan tarkastelemalla yksittäisen kunnan poikkeamaa rahoituksellisesta tasapainosta (toiminnan ja investointien rahavirta) veroprosentiksi muutettuna. Rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointia tällä tavalla on kritisoitu ja esitetty näkemyksiä, joiden mukaan kuntien erilaiset lähtötilanteet, eriävät kustannus- ja tulorakenteet sekä muut seikat tekevät vertailuasetelmasta haastavan. 

Kuntien itsehallinnon toteutuminen käytännössä riippuu osaltaan rahoitusperiaatteen toteutumisesta, mutta mallin toimivuudesta tai sen kehittämistarpeista ei ole tehty kattavaa analyysia.

Hankkeessa arvioitiin kvantitatiivisesti ja ekonometrisesti nykyisen rahoitusperiaatteen arviointimallin toimivuutta nojautuen kuntakohtaiseen tilinpäätösaineistoon 2003–2018, kartoitettiin kansainvälisiä esimerkkejä käytössä olevista indikaattoreista ja menetelmistä pohjoismaissa sekä muodostettiin näihin nojautuen johtopäätökset siitä minkälaisia vaihtoehtoisia tai täydentäviä indikaattoreita tai menetelmiä olisi mahdollista soveltaa Suomessa jatkossa rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointiin. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (3.2.2020)

Ota yhteyttä:

Toni Riipinen, p. 0400 239 871, etunimi.sukunimi(at)tempolecon.fi

Selvitys kuntien rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointimenetelmistä

Yhteyshenkilö ministeriössä