Hyppää sisältöön

Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali

Päättynyt

Toteuttajat

FCG Konsultointi Oy

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto:8/20172/2018

Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtyvät pois kuntien käytöstä, mutta kuntien omistukseen ja hallintaan jää uudistuksen jälkeenkin erittäin merkittävä rakennuskanta. Opetustoimen tilat muodostavat siitä todennäköisesti merkittävimmän osuuden.

Kuntien rakennuskannassa on nähtävissä selvää kehitys- ja säästöpotentiaalia, mutta sen hyödyntäminen edellyttää toimintaympäristöjen ja palveluverkkojen kehittämistä, tilatehokkuuden parantamista sekä ylläpito- ja tilapalvelukustannusten karsimista. Keinojen tarkempi määrittely edellytti selvitystyön tekemistä.

Hankkeessa selvitettiin seuraavia kysymyksiä:

  1. Mikä on kuntien omistaman rakennuskannan ikä, käyttö, neliömäärät ja arvo sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa ja miten rakennuskanta jakaantuu kuntiin?
  2. Mikä on sote- ja maakuntauudistuksen jäljelle jäävän rakennuskannan ylläpitämisen kuntataloudellinen merkitys?
  3. Millaisin keinoin tilatehokkuutta olisi mahdollista nostaa?
  4. Minkälaisia kannustinjärjestelmiä valtion olisi mahdollista käyttää?
  5. Onko mahdollista rakentaa kuntien yhteisiä konsepteja ja järjestelmiä kiinteistöhallintaa varten ja mitä niiden toimivuus edellyttäisi?
  6. Miten laajalle elinkaarimallien käyttö kunnissa on levinnyt, mitkä ovat kokemukset mallin käytöstä ja olisiko perusteltua pyrkiä laajentamaan sen käyttöä?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (5.2.2018)

Ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja Tommi Patanen, p. 0400 801 094, etunimi.sukunimi(at)fcg.fi

Reformit Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali

Yhteyshenkilö ministeriössä