Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa

Päättynyt

Toteuttajat

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky (Eksote), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Saimia)

Rahoitussumma

169 961 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2015 – 8/2017

Iäkkäiden suomalaisten hoitoa pitää parantaa ja vähentää sen laitosmaisuutta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten julkisen palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa iäkkäiden palvelukokonaisuutta kehittämällä.

Hanke tuotti tietoa ja pilotoitavia malleja kotona asumisen tukeen. Tavoitteena oli löytää kustannusvaikuttavia malleja ja integraatiota edistäviä kuntouttavia pilottimalleja kokeiltavaksi.

Tuotetun tiedon avulla voidaan edistää iäkkäiden ihmisten elämänlaatua ja hidastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua sekä parantaa henkilöstön hyvinvointia. Toimintamallien ja hyvinvointiteknologian saumaton yhteistyö voi osaltaan parantaa suomalaisten ICT-yritysten toimintaedellytyksiä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Merja Tepponen, kehitysjohtaja, +358 400 655 197, [email protected]

Uudet toimintamallit iäkkäiden palveluissa

Yhteyshenkilö ministeriössä