Hyppää sisältöön

Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva (LAPSO)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, Owal Group Oy, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla), Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Konsultti ja Kirjuri Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–5/2024

Suomessa on pyritty kehittämään lasten ja perheiden varhaista tukea ja ongelmien ennaltaehkäisyä lainsäädännön uudistamisella, kehittämishankkeilla ja laatusuosituksilla. Sosiaalihuollossa on pyritty siirtämään painopistettä erityistason palveluista perustason palveluihin, madaltamaan perheiden tuen hakemisen ja saamisen kynnystä sekä lisäämään ammattilaisten välistä yhteistyötä. Kuitenkaan kattavaa tietoa siitä, miten lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kehittämistyö ja uudistusten toimeenpano ovat vaikuttaneet lasten, nuorten ja perheiden tuen saantiin, sosiaalipalvelujen järjestämiseen sekä eri palveluihin ohjautuvuuteen ei ole saatavilla. Tarvetta on saada tietoa vuonna 2023 toimintansa käynnistyville hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan strategiseen ohjaamisen sekä palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden tunnistamisen tueksi.

Hankkeessa tuotetaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen ja sen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Selvityshankkeen tuloksia voidaan siten hyödyntää lasten ja perheiden perustason palvelukokonaisuuden sisällöllisen kehittämisen painopisteiden suunnittelussa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden, sivistystoimen sekä kotoutumisen palveluiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää sote-uudistuksen toimeenpanossa, sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistarpeiden arvioinnissa sekä hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien ohjauksessa.

Hankkeen tavoitteena on saada luotua kokonaiskäsitys sosiaalihuoltolain mukaisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden konkreettisesta tilanteesta alueellisesti ja kansallisesti. Selvityksessä analysoidaan lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen nykytilannetta. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan tilannekuvauksen perusteella sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kehittämistarpeita lasten, nuorten ja perheiden, sosiaalihuollon palveluorganisaatioiden ja ammattilaisten osaamisen sekä laajemman palvelujärjestelmän toiminnan näkökulmasta.

Ota yhteyttä: 

Johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI Public Oy, p. 050 513 4810, kaisa.lahteenmaki-smith(at)mdi.fi

Lasten ja perheiden sosiaalipalveluiden varhaisen tuen tilannekuva

Yhteyshenkilö ministeriössä