Hyppää sisältöön

Liikennehankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta (LiVaRa)

Päättynyt

Toteuttajat

FLOU Oy, PBI Research Institute Oy Ab, Kaupunkitutkimus TA Oy, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy Oy,

Rahoitussumma

186 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2020–3/2021

Liikenneinfrastruktuurin rahoitus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste sekä valtiolle, että kaupungeille ja kunnille. Perinteisen puhtaan talousarviopohjaisen budjettirahoituksen mahdollisuudet uusien infrahankkeiden rahoituksessa ovat rajalliset, kuten on nähtävissä esimerkiksi suunnitteilla olevien suurten ratahankkeiden toteuttamishaasteista.

Yhteiskuntataloudellisesti kannattavat hankkeet voivat tästä syystä jäädä kokonaan toteuttamatta tai toteutuvat toivottua suppeampana, mikä on talouskasvun ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ongelmallista. Joustavuus rahoitusratkaisuissa tarjoaa paremmat mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa hankkeita pitkäjänteisesti. Tämä on linjassa Suomen tulevan valtakunnallisen, 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden kanssa.

Työn tavoitteena oli tuottaa tietopohjaa sekä toimintatapojen kuvausta liikennehankkeiden rahoitus- ja toimitusmalleista sekä hankkeista syntyvien hyötyjen kapitalisoitumisesta ja hyödyntämisestä osana niiden rahoitusta. Hankkeen päätavoitteina oli:

  1. tuottaa ehdotukset rahoitus- ja toimitusmalleista, joita voidaan soveltaa liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen sekä
  2. arvioida tunnistettujen rahoitus- ja toimitusmallien soveltuvuutta erilaisten liikennehankkeiden rahoittamiseen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin sekä tuloksista kertovaan tiedotteeseen (15.3.2021).

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Taina Haapamäki, FLOU Oy, p. 050 377 8123

Liikennehankkeiden vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Yhteyshenkilö ministeriössä