Hyppää sisältöön

Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Finland Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–12/2019

Liikenneväyläinvestointien taloudelliset vaikutukset ovat ajankohtaisia ja keskusteltuja teemoja Suomessa ja useissa muissa maissa. Keskeinen kysymys on, tulevatko kaikki merkitykselliset vaikutukset otettua huomioon viranomaisten teettämissä vaikutusarvioinneissa ja lopulta päätöksenteossa. Suomessa keskustelu arviointien puutteista on syntynyt pääasiassa siksi, että raideinvestoinnit osoittautuvat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomiksi, vaikka niihin kytkeytyy merkittävää asuin- ja työpaikkarakentamista ja suurehkoja liikennemääriä. 

Liikenneinvestointien laajemmista taloudellisista vaikutuksista tehtyjen selvitysten mukaan laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi edellyttää Suomen olosuhteisiin ja väyläinvestointeihin soveltuvan tutkimusperustan vahvistamista. 

Hankkeen päätavoite oli määritellä Suomen olosuhteisiin ja liikennehankkeisiin soveltuva arviointikehikko työmarkkinavaikutusten arvioinnissa tarvittavien tietojen tuottamiseksi ja menetelmien kehittämiseksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (13.12.2019). 

Ota yhteyttä:

Heikki Metsäranta, Strafica Oy, p. 040 562 6612, etunimi.sukunimi(at)strafica.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä: 

Johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 514 2493, etunimi.sukunimi(at)lvm.fi

Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi