Hyppää sisältöön

Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset vaikutukset työllisyyteen

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Finland Oy, Merit Economics, Jyväskylän yliopisto

Rahoitussumma

161 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–4/2022

Liikenneväylien kehittämisinvestointeihin kohdistuu usein odotuksia työllisyyden ylläpitämisestä ja lisäämisestä. Liikenneinvestointien rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten arviointiin on ollut selkeitä menetelmiä, tilastoista johdetuista työllisyyskertoimista yleisen tasapainon malleihin. Laskennallisia arvioita liikenneinvestointien vaatimasta työpanoksesta on mielellään käytetty hankkeen perusteluviestinnässä investoinnin hyötynä vailla kritiikkiä esimerkiksi syrjäytymisvaikutuksista. Elvytyksen vaikutuksista on nyt käytettävissä tutkimustietoa ja suhdanneperusteinen infrastruktuurin rakentaminen on ajankohtainen kysymys jälleen koronapandemian hidastaneen talouskasvun elvyttämiseksi.

Liikenteen hallinnonalalla onkin tarve tutkimustietoon pohjautuvalle menetelmälle rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten systemaattiseen arviointiin. Tämä tutkimushanke rajattiin tarkastelemaan lyhyen aikavälin nettotyöllisyysvaikutuksia ottaen huomioon talouden ja rakentamisen toimialan suhdannetilanteet, erilaisten liikennehankkeiden ominaisuudet ja syrjäyttämisvaikutukset. 

Hankkeen päätavoitteena oli määritellä tutkimustietoon perustuva teoreettinen ja menetelmällinen viitekehys liikenneinfrastruktuuri-investointien rakentamisaikaisten työllisyysvaikutusten arviointiin.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

asiantuntija Heikki Savikko, Ramboll Finland Oy, p. 040 124 1194, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset työllisyysvaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä