Hyppää sisältöön

Liikenteen energiatehokkuustoimet osana EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista: vaikutukset, kustannukset ja työnjako (ELLI)

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, JT-Con

Rahoitussumma

75 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2014 – 6/2015

Liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentäminen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisesti ei onnistu ilman lisätoimia.

Hanke tuotti tutkimustietoa joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien sekä yhdyskuntarakenteeseen liittyvien julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Lisäksi hankkeessa syntyi tietoa toimenpiteiden toteuttamisen kustannuksista ja hyödyistä sekä vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja kansanterveyteen vuoteen 2030 mennessä. Kolmanneksi hanke jäsensi kuntien ja valtion työnjakoa päästövähennystoimien toteutuksessa.

Työn tulosten perusteella joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja yhdyskuntarakenteen toimenpiteillä on mahdollista kattaa liikenteen päästövähennystavoitteesta noin 30 prosenttia (1,3 miljoonaa tonnia). Määrä on pienempi ja kustannustehottomampi kuin tieliikenteen teknologiatoimenpiteillä (autokalustokehitys ja biopolttoaineet) saavutettava jopa noin viiden miljoonan tonnin vähenemä.

On syytä muistaa, että toimenpiteet ovat osittain päällekkäisiä ja toisiaan täydentäviä. Joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen arvoa ei silti tulisi väheksyä, sillä niiden käyttö tuottaa myös muita hyötyjä muun muassa liikenteen sujuvuuteen, ilmanlaatuun, liikenneturvallisuuteen ja kansanterveyteen liittyen.

Ota yhteyttä:
Anu Tuominen, johtava tutkija, VTT, [email protected], 040 502 821

EU:n uusien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle