Hyppää sisältöön

Lohkoketjuteknologian ja ohjelmoitavan rahan hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–4/2019

Verotuksen kehittämiseksi oli tarpeen selvittää, voidaanko lohkoketjuteknologiaa – sekä ohjelmoitavaa rahaa ja älykkäitä sopimuksia sen sovelluksina – hyödyntää yksityishenkilöiden palkkatulojen verotuksen toteuttamisessa. Lohkoketjuteknologian avulla saattaisi esimerkiksi olla mahdollista tehostaa verotuksen auditoitavuutta, reaaliaikaisuutta ja automaatiota, sekä samanaikaisesti mm. parantaa verotettavan henkilön yksityisyyden suojaa. Näiden potentiaalisten hyötyjen kartoittaminen edellyttää tutkimustiedon hankintaa.

Hankkeessa selvitettiin voidaanko lohkoketjuteknologiaan perustuvia älykkäitä sopimuksia hyödyntää verotuksen prosessiin liittyvän työnkulun automatisoimisessa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin politiikkatoimenpidesuosituksia vastaamalla mm. seuraaviin temaattisiin kysymyksiin:

  • Voidaanko lohkoketjuteknologiaa ja keskuspankin liikkeelle laskemaa ohjelmoitavaa rahaa hyödyntäen luoda henkilökohtainen verotili, joka hoitaisi tuloverotukseen liittyvät maksut ilman työnantajan erillisiä maksuprosesseja?
  • Voidaanko älykkäisiin sopimuksiin perustuvalla työnkulun automatisoimisella säästää yksityishenkilöiden palkkatulojen verotusprosessin kokonaiskustannuksissa, huomioiden myös verotuslainsäädännön kehittämiskustannukset?
  • Millaisia toiminnallisia arkkitehtuurivaihtoehtoja verotusprosessin työnkulun automatisoimiseksi voidaan hahmotella ja mitkä ovat niiden keskeiset erot, heikkoudet ja vahvuudet?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (24.4.2019).

Ota yhteyttä:

Vastuullinen johtaja Timo Seppälä, ETLA, p. 046 851 0500, etunimi.sukunimi(at)etla.fi ja johtava tutkija Juri Mattila, p. 043 825 8238, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Tekoäly-tutkimuskokonaisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä