Hyppää sisältöön

Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

259 914 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–3/2019

Toimija- ja valtarakenteiltaan monimuotoistuvassa maailmassa Suomella on kasvava tarve hahmottaa sen keskeiseen kansainväliseen toimintaympäristöön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin ratkaisevasti vaikuttavat tekijät. Hankkeen taustaoletuksena oli Suomen toimintaympäristön muuttuminen viime vuosina monin tavoin ongelmalliseksi samoin kuin Suomen vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen sen ohjailussa. Kehitys on seurausta valtiokeskeisen voimapoliittisen valtajärjestelmän korostumisesta ja pitkälti Suomen jakamiin läntisiin arvoihin nojaavan yhteistyövaraisen turvallisuusjärjestelmän heikkenemisestä. EU:n poliittiset haasteet tämän kehityksen hallitsemiseksi tuovat oman lisänsä tähän kehitykseen.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli määrittää lähivuosien keskeiset Suomen kansainväliseen toimintaympäristöön vaikuttavat muutostekijät sekä analysoida niiden toimintalogiikkaa. Tutkimus kohdennettiin Suomen kansainvälisen toimintaympäristön kannalta kriittisiin globaaleihin ja alueellisiin muutostekijöihin.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (7.3.2019).

Julkistamistilaisuuden videotallenteet (7.3.2019)

Ota yhteyttä:

Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti, p. 040 820 0544, teija tiilikainen(at)fiia.fi

Toimintaympäristömme muutosten vaikutukset toiminta- ja kilpailukykyymme Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä