Hyppää sisältöön

Maankäyttö, asuminen ja kestävä julkinen talous (JULMA)

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, MAL-verkosto, Uudenmaan liitto

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2014 – 1/2016

Asuminen ja maankäyttö vaikuttavat julkiseen talouteen, mutta vaikutussuhde on päätöksentekijöille usein epäselvä.

Hanke jäsensi aiempaa tutkimusta ja tuotti uutta tutkimustietoa sekä käytännön toimenpidesuosituksia kaupunkiseutujen resurssiviisaaseen kehittämiseen.

Tavoitteena on tukea kaupunkien strategisia pyrkimyksiä kohti resurssiviisasta kaupunkikehittämistä, jossa luonnonvaroja käytetään järkevästi.

Hankkeen osatutkimukset käsittelivät:
- kaupunkiseutujen segregaatiota (vertaileva tutkimus eri kaupungeista),
- täydennysrakentamisen edistämistä,
- julkistalouden ja maankäytön ohjauksen tehokkaampaa integrointia,
- kilpailuvaikutusten huomiointia maankäytön suunnittelussa sekä
- maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palveluverkostojen sopimuksellista yhteensovittamista kaupunkiseudulla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:
Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Raine Mäntysalo, 050 5124525, [email protected]
Hankkeen projektipäällikkö, tutkija Sari Puustinen, 050 5224182, [email protected]

Maankäytön ja asumisen kehittäminen