Hyppää sisältöön

Matemaattinen malli eri perhevapaamallien vaikutusten laskemiseksi

Päättynyt

Toteuttajat

Palkansaajien tutkimuslaitos

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–4/2020

Suomen perhevapaajärjestelmä kaipaa uudistamista, sillä perhevapaat jakautuvat hyvin epätasaisesti  vanhempien kesken ja erityisesti nykymuotoinen kotihoidon tuki vähentää äitien työllisyyttä ja tukimalli ilmenee myös heikompina tuloksina lasten neuvolatesteissä.

Perheiden lastenhoitojärjestelyihin ja vanhempien työhön osallistumiseen vaikuttaa moni tekijä. Jos eri perhevapaamallien vaikutuksia arvioitaisiin vain aikaisemmista tutkimuksista saaduilla käyttäytymisvaikutuksen suuruutta mittaavilla joustoestimaateilla (eli kertomalla estimaatin arvo osallistumisveroasteen muutoksella ja vanhempien lukumäärällä), jäisi luultavasti suuri osa perhevapaamallien vaikutuksista huomioimatta. Uusi perhevapaamalli pitäisi suunnitella siis siten, että eritellään tarkasti vanhempien valintoihin vaikuttavat tekijät mallintamalla ne matemaattisella käyttäytymismallilla. Sovittamalla malli nykyiseen perhevapaiden käyttöön käyttäen hyväksi tutkimuskirjallisuuden tuloksia, voidaan erilaisten vaihtoehtoisten reformiehdotusten vaikutuksia ennustaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Hankkeessa oli tavoitteena rakentaa tällainen matemaattinen malli, joka on yhteensopiva empiirisen aineiston ja aiempien tutkimustulosten kanssa. Mallilla voidaan arvioida kattavasti eri perhevapaamallien aiheuttamia muutoksia lasten hoitojärjestelyissä ja vanhempien työllisyydessä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (15.4.2020).

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuslaitos, p. 040 940 2336, [email protected]

Vanhempainvapaat ja perheiden valinnat

Yhteyshenkilö ministeriössä