Hyppää sisältöön

Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus

Päättynyt

Toteuttajat

Tempo Lecon Oy

Rahoitussumma

94 628 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–11/2019

Suomelle huoltovarmuus on elinehto nimenomaan merenkulun osalta, koska valtaosa ulkomaankaupastamme tapahtuu meriteitse. Toisaalta nykymuotoista matkustaja-aluksiin kohdistuvaa tukijärjestelmää on arvosteltu kauan eri yhteyksissä. Fakta on se, että järjestelmä on kallis, eivätkä kaikki jaa näkemystä siitä, että nimenomaan matkustaja-aluksien osalta tuki on huoltovarmuuden kannalta perusteltua. Kattavaa kvantitatiivista selvitystä tukien merkityksestä ja mahdollisten muutosten vaikutuksista ei ole olemassa, joten tämä tutkimus on merkittävä sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti.  

Hankkeessa toteutettiin kvantitatiivinen ja tilastollinen analyysi merenkulun tukien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta suhteen kustannuksiin painottaen matkustajalaivojen saamia tukia. Analyysin perusteella muodostettiin tulevaisuuskuva matkustaja-alustuista ja niiden vaihtoehdoista sekä simuloitiin eri vaihtoehtoskenaarioista todennäköisesti seuraavat vaikutukset mm. merenkulun työllisyyteen ja huoltovarmuuteen.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (25.11.2019).

Ota yhteyttä:

Toni Riipinen, Tempo Lecon Oy, p. 0400 239 871, etunimi.sukunimi(at)tempolecon.fi

Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus

Yhteyshenkilö ministeriössä