Hyppää sisältöön

Tieto käyttöön! -aamupäivä
Menettelytavat strategisille TKI-valinnoille sekä valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi

Julkaisuajankohta 20.12.2018 12.06
Uutinen

Keskiviikkona 5.12. järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin ja keskusteltiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden tuloksista. Menettelytavat strategisille TKI-valinnoille sekä valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi -hankkeet on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille -hankkeen päätavoite on kehittää kustannustehokas, kevytrakenteinen ja eri hallinnonalojen yhteinen kansallinen menettelytapa strategisten TKI-valintojen tekemiselle. Hanke tuottaa, koostaa ja jalostaa eri ministeriöiden ja niiden sidosryhmien synnyttämää ennakointi-, arviointi-, ja seurantatietoa TKI-toiminnan kansallisten strategiavalintojen tueksi.

Tilaisuuden avaus

opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö

Ilmiölähtöinen prosessi kansallisten TKI-painopisteiden valitsemiseksi

Hankekonsortio ETLA, Gaia Consulting ja Hellon

Kokemukset mallin käytöstä

Matti Kajaste

Kommenttipuheenvuoro

tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö

Keskustelua

Valtion tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi

Valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA-uudistus) arviointi alkoi helmikuussa 2017. Arvioinnissa selvitettiin, miten uudistus on toteutunut ja miten se on edesauttanut tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena voimavarana. Arvioinnin kohteena ovat uudistuksen toimenpidekokonaisuudet eli tutkimuslaitosten yhdistäminen ja yhtiöittäminen, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen, toimintojen kehittäminen sekä uudet päätöksentekoa tukevan tutkimuksen rahoitusmuodot.

Tilaisuuden avaus

erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

Arvioinnin tulosten esittely

Senior Consultant Katri Haila, Ramboll

professori Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto

Kommenttipuheenvuorot

pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

pääjohtaja Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus

professori Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto

Keskustelua