Hyppää sisältöön

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board

Rahoitussumma

299 875 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2017–1/2019

Yksi valtionhallinnon tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan painopistevalintoja ohjaavan strategiatyön pullonkauloista on siiloutuminen: Eri ministeriöt ja niiden alaiset organisaatiot tuottavat ja hyödyntävät tietoa lähinnä omiin tarpeisiinsa. On olemassa selkeä tarve avoimille rajapinnoille, tehokkaille menetelmille tiedon jakamiseen ministeriöiden välillä sekä kerätyn tiedon hyödyntämiseen poikkihallinnollisesti yhteisten strategisten valintojen tekemisessä. 

Hankkeen päätavoite oli kehittää kustannustehokas, kevytrakenteinen ja eri hallinnonalojen yhteinen kansallinen menettelytapa strategisten TKI-valintojen tekemiselle. Hanke tuotti, koosti ja jalosti eri ministeriöiden ja niiden sidosryhmien synnyttämää ennakointi-, arviointi-, ja seurantatietoa TKI-toiminnan kansallisten strategiavalintojen tueksi.

Hanke rakentui kolmen pilarin varaan:

  1. kartoitettiin kattavasti eri ministeriöiden ja niiden sidosryhmien tällä hetkellä käyttämät seuranta-, ennakointi- ja arviointitiedon lähteet sekä menetelmät TKI-strategiavalintojen tekoon,
  2. suunniteltiin hankkeen päätuotos, eli kansallinen menettelytapa strategisten TKI-valintojen tekemiselle, ja
  3. kokeiltiin, täydennettiin ja kehitettiin edelleen Osassa 2 suunniteltua yhteistoimintamallia.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (30.1.2019).

Ota yhteyttä:

Antti-Jussi Tahvanainen, Etlatieto Oy, p. 044 535 1797, antti.tahvanainen(at)etla.fi

Muut tietotarpeet Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Yhteyshenkilö ministeriössä