Hyppää sisältöön

Meriviljelyn luvituspilotit

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE, Gaia Consulting Oy

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–5/2018

Valtioneuvoston tavoitteena on saada sininen biotalous kasvuun. Vesiviljelyssä on suuria kehitysmahdollisuuksia, mutta ympäristölupien epävarma saatavuus on estänyt elinkeinon kasvun. Tarvitaan tietoa siitä miten ympäristölupakäytäntöjä voisi uudistaa vesiviljelytoiminnan kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa käytäntöön sovellettavia tietoja ja ratkaisumalleja vesiviljelyn kuormitusta ja ympäristölupien hallitsemista ohjaavien käytäntöjen uudistamiseksi. Tarkoituksena on helpottaa vesiviljelyn kestävää kasvua tuomalla käyttöön uusia työkaluja. Pilottihankkeissa testattiin ratkaisuhakuista ennakkoneuvottelumenettelyä ja uusien ympäristöohjausmallien viemistä ympäristölupiin yhteistyössä tutkimuslaitosten, viranomaisten, sidosryhmien ja kasvua hakevien yritysten kanssa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (25.5.2018).

Katso video aiheesta:

Ota yhteyttä:

Tutkija Jari Setälä, Luonnonvarakeskus, p. 0295 327 682, jari.setala(at)luke.fi  

Ympäristölupakäytäntöjen kehittäminen vesiviljelyn vauhdittamiseksi Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä