Seminaari
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus

18.10.2019 11.21
Uutinen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan MetsäVesi-hanke on tuottanut uudet arviot metsistä ja soilta tulevasta vesistökuormituksesta. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hankkeen tuloksista perjantaina 29.11.2019 klo 9.00–12.00 ympäristöministeriössä.

Suomessa metsätalouden on yleensä arvioitu aiheuttavan vain pienen osan vesistöjä rehevöittävästä ravinnekuormituksesta. Viimeaikaiset tutkimustulokset ja niiden perusteella tehdyt alustavat laskelmat kyseenalaistivat tämän käsityksen ja antoivat aiheen tarkentaa ja verrata eri laskentamenetelmiä.

Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2019 alussa hankkeen, Metsistä ja Soilta tuleva Vesistökuormitus 2020 – MetsäVesi, jonka tavoitteeksi asetettiin tuottaa uudet arviot metsistä ja soilta tulevasta vesistökuormituksesta. Hanke on toteutettu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Tapio Oy:n ja Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Työssä hyödynnettiin laajoja valtakunnallisia veden laadun ja virtaaman seuranta-aineistoja metsätalouden vaikutuksen alaisilta ja luonnontilaisilta valuma-alueilta.

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu 22.11. mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Metsista_ja_soilta_tuleva_vesistokuormitus_MetsaVesi_hankkeen_loppuseminaari_5105

Lisätietoja:

Leena Finér
Luonnonvarakeskus, Luke
leena.finer(at)luke.fi
p. 029 532 3067

Ahti Lepistö
Suomen ympäristökeskus, SYKE
ahti.lepisto(at)ymparisto.fi
p. 029 525 1367