Hyppää sisältöön

Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 (MetsäVesi)

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–1/2020

Kansallinen energia- ja ilmastostrategiaan vuoteen 2030, Suomen biotalousstrategia ja Kansallinen metsästrategia 2025 tavoittelevat puuntuotannon ja käytön kestävää lisäämistä. Tämä edellyttää mm. luotettavaa tietoa metsistä luonnontilassa ja metsätaloustoimenpiteiden seurauksena vesistöön päätyvästä kuormituksesta sekä siitä, miten kuormitusta sekä siitä aiheutuvia haitallisia seurauksia voidaan vähentää. Metsätalouden kuormitustieto on välttämätöntä vesien ja merenhoidon suunnittelussa sekä raportoitaessa vesistökuormituksesta EU:n ja Itämeren suojelukomission velvoitteiden mukaisesti. Myös ilmastopolitiikka aiheuttaa metsien käytölle aiempaa konkreettisempia vaatimuksia hiilinielujen riittävyyden suhteen. Uudet tutkimustulokset antavat aihetta päivittää ja tarkentaa metsistä ja erityisesti vanhoilta ojitusalueilta tulevan vesistökuormituksen arvioita.

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa päätöksentekijöille ja päätöksenteon työkaluihin uutta tietoa siitä mitä epävarmuuksia metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmiin liittyy, arvioida vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus, sekä laskea uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta.

MetsäVesi -hanke toteutettiin Luken ja SYKEn konsortiohankkeena neljässä työpaketissa: 1) Metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmät ja aineistojen kokoaminen (Luke), 2) Metsäalueilta tuleva kuormitus ja siihen aikuttavat tekijät (Luke), 3) Metsäalueilta tulevan kuormituksen muutokseen vaikuttavat ilmastotekijät (SYKE) ja 4) Valtakunnallinen ja vesistöalueittainen metsäalueilta tuleva kuormitus (SYKE).

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (31.1.2020).

Ota yhteyttä:

professori Leena Finer, Luonnonvarakeskus, p. 050 391 3067, etunimi.sukunimi(at)luke.fi ja erikoistutkija Ahti Lepistö, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 367, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Vanhojen metsäojitusalueiden vesistökuormitus

Yhteyshenkilö ministeriössä