Miten saadaan digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat Suomen menestystekijäksi?

Päättynyt

Toteuttajat

VTT, Aalto ja ETLA

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015 – 4/2016

Digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat voivat olla Suomelle keskeinen kilpailutekijä.

Hanke selvittää, mitkä ovat potentiaalisimmat sovellusalueet digitaalisille palveluekosysteemeille ja alustoille. Tämä lisäksi selvitetään, miten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä voidaan vauhdittaa näillä alueilla.

Hankkeen päätuloksena syntyy perusteltu käsitys siitä, mitkä ovat digitaalisten palveluekosysteemien ja alustojen osalta Suomen potentiaalisimmat sovellusalueet ja millä keinoin liiketoimintaa ja kansainvälistymistä voidaan vauhdittaa näillä alueilla.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, VTT, 040 555 0726, [email protected]

Digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä