Hyppää sisältöön

MyData muutosvoimana

Päättynyt

Toteuttajat

Open Knowledge Finland ry, Oxford Research Oy, Aatos Technologies Oy

Rahoitussumma

70 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2017–7/2017

Hanke selvitti millaisilla toimintamalleilla ja minkä nykyisten tietojärjestelmien pohjalta hallinnon henkilötietovarantoja voisi avata MyData-lähestymistavan mukaisesti, ja millaisia vaikutuksia tällä olisi julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan.

Hankkeen tavoite oli tuottaa ennakointitietoa, jolla hahmotetaan MyData-järjestelmien vaikutusten laatua ja laajuutta etenkin viranomaisten toimintaan. Vaikuttavuuden arviointi edistää julkisten resurssien tehokasta kohdentamista ja mahdollistaa muutokseen varautumisen. 

Lisäksi selvitys suhteutti henkilötiedon jakamisen vaikutukset MyDatan edellytyksiin sekä viranomaisten käytössä oleviin resursseihin ja tietojärjestelmiin. Henkilötiedon hallinnan muutokset täytyy tehdä niin että päällekkäisyyksiä nykyisissä tietojärjestelmissä (esimerkiksi Kansallisen Palveluarkkitehtuurin kanssa) vältetään, ja MyDatan toimivan toteuttamisen edellytykset kartoitetaan järjestelmällisesti. 

Hankkeseen kuului myös MyDataan liittyvien vaihtoehtoisten toiminta- sekä rahoitusmallien erittelyä ja vertailua. Toimiva julkinen strategia edellyttää, että tärkeimmät vaihtoehdot käydään läpi järjestelmällisesti ja tavalla joka tekee mahdolliseksi niiden vertailun.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Mika Honkanen, Open Knowledge Finland, p. 050 411 6720, etunimi.sukunimi(at)okf.fi

MyData:n vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä