Hyppää sisältöön

Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto

Rahoitussumma

197 304 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–9/2018

Hanke vastasi erityisopetuksen kehittämistarpeiden arviointia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa koskevaan tietotarpeeseen. Selvitys perustuu tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen suomalaisen koulutusjärjestelmän kantavana perusajatuksena ja oppimisen tuen keskeiseen rooliin tasa-arvon toteuttamisessa. Aiempi tutkimus- ja tilastotieto osoittaa, että oppimisen tuen rakenteissa ja tuen saatavuudessa on huomattavia eroja sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen osalta, mutta yksityiskohtaisempi ja laaja-alaisempi tarkastelu nykytilanteesta ja varsinkin tukijärjestelmien kehittämistarpeista puuttuu. Hanke vastasi tietotarpeeseen selvittämällä pitkälti olemassa olevia aineistoja yhdistämällä:

  • miten lapsen tai oppilaan oikeus tukeen toteutuu varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa mukaan lukien vaikutukset toisen asteen koulutukseen pääsyyn,
  • millainen merkitys tuen järjestämispaikalla on oppilaan oppimiseen ja oppimisasenteisiin sekä
  • miten valtionosuusjärjestelmän muutos näkyy tuen toteutumisessa. 

Hankkeen osatavoitteet olivat:

  1. Alueellisten erojen selvittäminen eri ikäryhmien mahdollisuuksissa saada tehostettua ja erityistä tukea varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa,
  2. Tuen järjestämispaikan (inkluusio vs. segregaatio) merkityksen selvittäminen oppimistuloksien/menestyksen ja oppimisasenteiden kehittymiseen,
  3. Erityistä tukea peruskoulussa saaneiden oppilaiden toisen asteen koulutussiirtymän tarkastelu eli sen selvittäminen, miten nämä oppilaat sijoittuvat jatko-opintoihin,
  4. Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutusten selvittäminen tarkastelemalla rahoituspohjan muutosten yhteyttä kuntien välisiin eroihin tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä sekä
  5. Käytössä olevien oppimisen tuen järjestelyiden, niiden suunnitelmallisuuden ja kehittämistarpeiden selvittäminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Neljä ensimmäistä osatutkimusta toteutettiin Koulutuksen arviointikeskuksen arviointiaineistojen, tilastotietojen ja rekisteriaineistojen pohjalta. Oppimisen tuen kehittämistarpeiden selvittämistä varten hankkeen alussa lähetettiin kysely Suomen kaikkiin peruskouluihin ja varhaiskasvatusta järjestäviin yksiköihin. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin sekä tuloksia koskevaan tiedotteeseen (27.9.2018).

Ota yhteyttä:

Apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen, Tampereen yliopisto, p. 050 3465050, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi sekä Apulaisprofessori Risto Hotulainen, Helsingin yliopisto, p. 050 318 2382, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Osaaminen ja koulutus Erityisopetuksen kehittämistarpeiden arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä