Hyppää sisältöön

Policy Brief: Kolmitasoinen malli tukee turvallisuuskäsitteiden ymmärtämistä ja kehittämistä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2024 14.57
Uutinen

Siviilivalmius yhdessä -hankkeessa selvitettiin turvallisuuteen liittyvän käsitteistön kenttää ja eri käsitteiden sisällyksiä. Tuoreessa Policy Brief -julkaisussa esitellään selvityksen tulosten pohjalta kehitetty käsitemalli, jonka avulla voidaan helpottaa käsitteiden ymmärtämistä sekä uusien käsitteiden käyttöönottoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan osana toteutetussa 'Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen' -hankkeessa toteutetuissa haastatteluissa ja kyselyssä huomattiin, että monet turvallisuusasioiden parissa työskentelevät asiantuntijat kokevat turvallisuuskäsitteistön jäsentymättömäksi ja sekavaksi kokonaisuudeksi.

Hankkeessa kehitetty turvallisuuskäsitteiden kolmitasoinen malli vastaa käsitteistön haasteisiin antamalla työkalun turvallisuusasioiden parissa työskentelevien toimijoiden välisen ymmärryksen kasvattamiseen sekä käsitteistön kehitystyöhön.

”Kyseessä on helposti ymmärrettävä malli, joka tarjoaa työkalun turvallisuuteen liittyvien käsitteiden hahmottamiselle. Malli auttaa erityisesti ymmärtämään, minkälaista turvallisuuteen liittyvää toimintaa eri käsitteillä pyritään sanoittamaan”, kertoo projektitutkija Ville-Pekka Niskanen Vaasan yliopistosta.

Mallissa turvallisuuskäsitteistö on jaettu kolmelle eri tasolle: kokonaisvaltaisiin turvallisuuskäsitteisiin, keskitason turvallisuuskäsitteisiin sekä konkreettisiin turvallisuuskäsitteisiin. Kokonaisvaltaiset turvallisuuskäsitteet ovat usein laaja-alaisia, jotakin toivottua tilaa kuvaavia sekä abstrakteja. Keskitason turvallisuuskäsitteet kuvaavat tavallisesti tarkemmin jotakin laaja-alaisen käsitteen alle kuuluvaa erityistapausta, tai ryhmittävät yhteen konkreettisia käsitteitä. Konkreettiset turvallisuuskäsitteet erittelevät tai määrittelevät usein vastuita, ovat tarkkarajaisia ja voivat olla peräisin lainsäädännöstä.

Käsitemallin visuaalinen esitys on vapaasti käytettävissä

Turvallisuuskäsitteistön kolmitasomallista toteutettiin myös CC-BY-SA 4.0 -lisenssin alla vapaasti käytettävä kuva, joka visualisoi mallin tiiviissä ja valmiiksi käytettävässä muodossa. Kuva on saatavilla vapaasti käytettäväksi Policy Brief -julkaisun osana sekä erillisenä PDF-tiedostona.

”Turvallisuuskäsitteistön kolmitasomalli on valmis työkalu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kaikkien toimijoiden käyttöön. Kuva toimii hyvin käsitteistön kehitystyön tai erilaisten koulutusten pohjana”, toteaa neuvotteleva virkamies Teija Mankkinen sisäministeriöstä.

Policy Brief -julkaisu on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ’Siviilivalmius yhdessä: globaaleista uhkista ja mahdollisuuksista yhteiseen valmiuteen’ -hanketta. Hankkeen loppuraportti julkaistiin vuoden 2024 tammikuussa. Vaasan yliopiston johtaman hankkeen muut hankekumppanit ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy.

Lisätietoja: projektitutkija Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8623, [email protected]