Hyppää sisältöön

Purkumateriaalien kelpoisuus

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Finland Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Laurea ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos

Rahoitussumma

189 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–2/2022

Hankkeen tuottama tieto auttaa muodostamaan valtioneuvoston yhteisen näkemyksen rakennusmateriaalien ja -tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen periaatteista sekä kansallisia tarpeita varten että EU:n rakennustuoteasetuksen muutosprosessiin vaikuttamiseksi.

Rakennustuoteasetuksen keskeisenä tarkoituksena on parantaa edellytyksiä kierrätysmateriaalien hyödyntämiselle Euroopassa ja Suomi on aktiivisesti edistämässä tätä tavoitetta. Hanke tuotti tietoa valtioneuvoston säädösvalmistelun pohjaksi mukaan lukien Suomen kantojen määrittelyyn liittyvä säädösvaikutusten arviointi EU:n rakennustuoteasetuksen jatkovalmistelussa.

Hanke tuotti tietoa rakennus- ja purkualalla eri tahoille, jotka käytännössä ratkaisevat rakennus- ja purkumateriaalien hyödynnettävyyttä eri käyttötarkoituksiin. Hankkeen kautta syntyy ajantasaista tietoa purkujätteiden hyödyntämisen markkinapotentiaalista sekä niistä keinoista, joiden avulla tätä markkinaa voidaan eri ohjauskeinojen avulla tukea ja kasvattaa.

Tavoitteena on, että purkumateriaalien hyödyntäminen tapahtuu turvallisesti ja terveellisesti, mutta myös liiketaloudellisesti kannattavasti. Markkinan vahvistamisessa tärkeitä keinoja ovat muun muassa digitalisaation hyödyntäminen sekä alan yhteis- ja itsesääntelyn keinojen kehittäminen.

Hankkeen tavoite oli määritellä reunaehtoja keskeisten rakennusjätejakeiden ja rakennusosien materiaalihyödyntämiselle käyttötarkoituksen sekä turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. Erilaisten käyttötarkoitusten kannalta arvioitiin rakennus- ja purkujätejakeiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyviä riskejä ja reunaehtoja materiaalien mahdolliseen vaurioitumiseen, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin ja materiaalien muihin ominaisuuksiin liittyen.

Edelleen hankkeen tavoitteena oli arvioida rakennusmateriaalien ja -tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisia vaikutuksia rakennusten sisäympäristöihin, ja sitä kautta myös käyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen sekä näiden mahdollisia vaikutuksia lainsäädännön ja ohjeiden kehittämistarpeeseen.

Hankkeen tuottama tieto auttaa kehittämään Suomen kansallista kiertotalouden ohjausta niin, että purkumateriaalien hyödyntäminen sekä uudelleenkäytön että kierrätyksen näkökulmasta helpottuu. Samalla hanke tuotti pohjatietoa Suomen kantojen muodostamiseksi EU:n rakennustuoteasetuksen revisiota varten.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

projektipäällilkkö Ying Zhu, Ramboll Finland Oy, p. 040 550 6282, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin

Yhteyshenkilö ministeriössä