Hyppää sisältöön

Rakentava dialogi, julkaiseminen ja julkisuus

Julkaisuajankohta 26.9.2017 13.27
Uutinen

Miten tutkija käy vuoropuhelua vaikuttavasti ja rakentavasti? Miten ja milloin poliittisessa päätöksenteossa hyödynnetään tutkimustietoa? Valtioneuvoston kanslia järjesti 20.9.2017 koulutustilaisuuden, jossa saatiin ajatuksia vaikuttavaan tutkimusviestintään. Tilaisuuden videotallenteet ja esitykset ovat nyt katsottavissa sivuillamme.

Vuoropuhelun voima ja keinot

Crisis Management Initiativen toiminnanjohtaja Tuija Talvitie piti keynote-puheenvuoron rakentavasta dialogista ja kansainvälisten konfliktien ratkaisukeinoista. 

Viestinnällä vaikuttaminen

Kaskas Media Oy:n johtava viestintäasiantuntija Karoliina Kinnunen Mohr pureutui toimivaan vuorovaikutukseen tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä. Miten vaikuttajaviestintää kannattaa tehdä?

Tutkimustieto päätöksenteon tukena

Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Venla Salmi kertoi, miten ja millaista tutkimustietoa ministeriössä voidaan hyödyntää valmistelussa ja päätöksenteossa. Kansanedustaja Sanna Lauslahti, erityisavustaja Tuomas Vanhanen sekä dosentti, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma käyttivät kommenttipuheenvuorot.

Visuaalisesti vaikuttava esitys

Kaskas Media Oy:n Art Director Jenni Viitanen kertoi, miten rakentaa visuaalisesti toimiva esitys.

Tutkijan tiedonhallinnan parhaat käytännöt

CSC:n ja Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen pääsihteeri Pirjo-Leena Forsström kertoi tutkijan tiedonhallinnan ja -tallentamisen käytännöistä. Hän valotti, miten tutkija huolehtii VN TEAS -hankkeessa käytettävän ja syntyvän aineiston omistus-, hallinta- ja tekijänoikeuskysymyksistä, säilytyksestä ja saatavuudesta. Kehittämispäällikkö Elina Nurmikari Otus – Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöstä käytti kommenttipuheenvuoron.

Tiedon avoin saatavuus ja hinta – sopimusneuvottelut kansainvälisten tiedelehtien kustantajien kanssa

FinELib-konsortion palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi kertoi ajankohtaiset kuulumiset Suomen kansainvälisten kustantajien, kuten Elsevierin, kanssa käymistä neuvotteluista. 

Tilaisuudessa pidetyt esitykset: