Hyppää sisältöön

Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

Päättynyt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto: Valtiotieteellinen tiedekunta ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Rahoitussumma

149 909 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–1/2021

Pitkät käsittelyajat on tunnistettu yhdeksi rikosprosessin ongelmaksi Suomessa. Erityisen hankala tilanne on lapsiuhrien kohdalla, kun lapset joutuvat käymään läpi traumaattisia kokemuksiaan jopa vuosia kestävän prosessin ajan. Tarvitaan tietoa siitä, miksi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittely ja etenkin esitutkinta kestää kauemmin kuin muiden vastaavien rikosten. Lisäksi tarvitaan tietoa syistä alueellisille eroille lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyn kestossa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata rikosprosessin kestoa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ja erityisesti etsiä vastauksia siihen, mitkä tekijät selittävät rikosprosessien venymistä näissä rikoksissa.

Hankkeen tutkimuskysymykset olivat:

  1. Kuinka kauan rikosprosessi eri vaiheineen (esitutkinta, syyteharkinta, tuomioistuinkäsittely) keskimäärin kestää lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa?
  2. Miten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyajat vertautuvat täysi-ikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten käsittelyaikoihin?
  3. Minkälaisia alueellisia eroja käsittelyn kestoissa on?
  4. Miksi lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten käsittely ja etenkin esitutkinta kestää keskimäärin kauemmin kuin muiden vastaavien rikosten
  5. Mikä selittää alueelliset erot käsittelyn kestoissa?
  6. Mitä konkreettisia ratkaisuehdotuksia ongelmiin on löydettävissä?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin: Rikosprosessin kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa (28.1.2021).

Ota yhteyttä: 

tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen, Helsingin yliopisto, p. 050 448 9249, juha.kaariainen(at)helsinki.fi

Rikosprosessien kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

Yhteyshenkilö ministeriössä