Hyppää sisältöön

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

Päättynyt

Toteuttajat

Lapin yliopisto, Luulajan teknillinen korkeakoulu

Rahoitussumma

164 995 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2016

Saamelaisten oikeudelliseen asemaan liittyviä hankkeita kuten ILO:n alkuperäiskansaoikeuksia koskevan sopimuksen nro 169 ratifiointia on valmisteltu usean hallituskauden aikana, ja se on kohdannut haasteita erityisesti maaoikeuskymyksiin seka saamelaismääritelmään liittyen. Viime hallituskaudella annettu HE ILO 169 sopimuksen ratifioinnista on edelleen vireillä eduskunnassa. ILO sopimus nro 169:n ratifioinnin sekä muun saamelaisiin liittyvän lainsäädännön edistämiseksi tarvitaan nyt taustatietoa alan kansainvälisistä instrumenteista, niiden maakohtaisesta soveltamisesta ja oikeuskäytannöstä. Tarvitaan myos konkreettista oikeusvertailevaa tutkimusta siitä, mitä ratkaisuja muut valtiot ovat tehneet alkuperäiskansaoikeuksiin, erityisesti maaoikeuksiin liittyvissä asioissa, sekä mitä elementtejä ne ovat sisällyttäneet alkuperäiskansojen maaritelmiin. Näitä tietoja ei tässä laajuudessa ole ollut aiemmin käytettävissä. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa oikeusvertaileva tutkimusraportti, joka maakohtaisen oikeusvertailun lisaksi sisältää selvityksen kansainvälisistä alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvistä instrumenteista ja tuoreimmasta oikeuskäytännöstä. Tutkimus tarkastelee myös kansainvälisen oikeuden tuoreimman kehityskulun vaikutuksia Suomen kansalliseen oikeuteen saamelaisten oikeuksien kannalta. 

Tutkimus tuotti tietoa, joka on hyödynnettävissä sekä ILO sopimus nro169:n ratifioinnissa että muissa saamelaisiin liittyvissä oikeuskysymyksissä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Leena Heinämäki, Lapin yliopisto, p. 040 484 4280, leena.heinamaki(at)ulapland.fi

Kansainväliset kokemukset alkuperäiskansa-asioista Muut tietotarpeet

Yhteyshenkilö ministeriössä