Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN)

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työn ja talouden tutkimus LABORE

Rahoitussumma

219 760 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Useissa sote-alan ammattiryhmissä on henkilöstövajetta. Viime vuosina on pahentunut vaje erityisesti hoitohenkilöstöstä sekä julkisessa että yksityisessä palvelutuotannossa. Tulevaisuudessa sekä julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointialueiden talouden kestävyys että muiden toimialojen henkilöstötarve ja nuorisoikäluokkien pieneneminen asettavat rajoitteita sote-henkilöstön määrälle. Toisaalta väestön ikääntyminen lisää palvelutarvetta.

Sote-henkilöstön tarpeen arviointi ja ennakointi on jakautunut usealle kansalliselle ja alueelliselle toimijalle. Sote-henkilöstön tarpeen ennakoinnin sisällöllistä kehittämistyötä eri tahoilla. Tätä tietoa on tarpeen nivoa kokonaisuudeksi. Sote-alan henkilöstö- ja koulutustarvetta on tarpeen tarkastella kokonaisuutena, joka sisältää julkisesti rahoitetun ja järjestetyn (tuotantotavasta riippumatta) sekä kokonaan yksityisen palvelutuotannon.

Tässä hankkeessa selvitettiin sote-henkilöstön ennakoinnin nykytilanne ja sen kehittämistarpeet sekä laadittiin projektiolaskelmia ennakoinnin toimintamallien rakentumiselle tulevaisuudessa. Hankkeessa tehtiin kattava selvitys sote-alan työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin nykytilasta.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia, terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, p. 040 304 5561, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötarpeen määrällinen ennakointi

Yhteyshenkilö ministeriössä