Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN)

Käynnissä

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työn ja talouden tutkimus LABORE

Rahoitussumma

219 760 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–3/2024

Useissa sote-alan ammattiryhmissä on henkilöstövajetta. Viime vuosina on pahentunut vaje erityisesti hoitohenkilöstöstä sekä julkisessa että yksityisessä palvelutuotannossa. Tulevaisuudessa sekä julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointialueiden talouden kestävyys että muiden toimialojen henkilöstötarve ja nuorisoikäluokkien pieneneminen asettavat rajoitteita sote-henkilöstön määrälle. Toisaalta väestön ikääntyminen lisää palvelutarvetta.

Nykytilassa sote-henkilöstön tarpeen arviointi ja ennakointi on jakautunut usealle kansalliselle ja alueelliselle toimijalle. Sote-henkilöstön tarpeen ennakoinnin sisällöllistä kehittämistyötä tehdään parhaillaan eri tahoilla. Tätä tietoa on tarpeen nivoa kokonaisuudeksi. Sote-alan henkilöstö- ja koulutustarvetta on tarpeen tarkastella kokonaisuutena, joka sisältää julkisesti rahoitetun ja järjestetyn (tuotantotavasta riippumatta) sekä kokonaan yksityisen palvelutuotannon.

Tässä hankkeessa selvitetään sote-henkilöstön ennakoinnin nykytilanne ja sen kehittämistarpeet sekä laaditaan projektiolaskelmia ennakoinnin toimintamallien rakentumiselle tulevaisuudessa. Hankkeessa tehdään kattava selvitys sote-alan työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin nykytilasta.

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia, terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, p. 040 304 5561, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötarpeen määrällinen ennakointi

Yhteyshenkilö ministeriössä