Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuki: Uusi Sote

Päättynyt

Toteuttajat

NHG Consulting, HR-Pro Consultatione Oy,

Rahoitussumma

120 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2016–12/2016

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on nykyisen hallituksen merkittävin rakennepoliittinen hanke ja sen merkitys kansan hyvinvoinnille ja valtiontaloudelle on suuri. Lakiluonnosten valmistelu edellyttää siten huolellista analyysiä linjausten vaikutuksista eri sidosryhmiin, valtion ja kuntien talouteen ja kansalaisten hyvinvointiin ja tasa-arvoiseen asemaan. Tutkimuksissa on myös todettu, että pelkkä hallinnollinen integraatio ei tuo tavoiteltuja hyötyjä, vaan palvelujärjestelmään liittyvät muut tekijät, kuten johtaminen ja kannustimet vaikuttavat lopputulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että lakiuudistuksen yksityiskohdat vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka hyvin uusi, integroitu sote-järjestelmä toimii.

Hankkeen päätavoite on tukea sote-uudistukseen liittyvää valmistelutyötä. Hankkeessa toteutettiin:

  • tarkastelu uudistuksen kustannusvaikutusten ilmenemismekanismeista ja euromääräisistä vaikutuksista,
  • tarkastelu siitä, millä toimenpiteillä haluttuihin kustannusten kasvua hillitseviin vaikutuksiin voidaan päästä sekä
  • arvioita erikoissairaanhoidon ja sote-päivystyksen uudistamisen vaikutuksista kustannusten kasvun hillinnässä.

Keskeiset käsitteet: sote-uudistus, rahoitusjärjestelmän uudistaminen, valinnanvapaus, omaisuuden arvonmääritys, henkilöstön asema, henkilöstö palkka- ja eläke-etuudet, kannustimet, kansalaisten tasa-arvoisuus, palveluiden saatavuus, sote-kustannukset

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

tutkimuksen vastuullinen johtaja Riikka-Leena Leskelä, NHG Consulting, p. 050 4100 737, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Sote-uudistus ja itsehallintoalueiden muodostaminen Reformit

Yhteyshenkilö ministeriössä