Startup -yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Management Consulting Oy, 4Front Oy, Etlatieto Oy, Urban Mill Oy, The Evidence Network Ltd

Rahoitussumma

199 700 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 08/2015 – 10/2016

Startup-yrityksillä on keskeinen merkitys elinkeinoelämän uudistumiseen sekä uusien työpaikkojen ja kasvun syntymiseen.

Startup-yrityksistä, niiden syntyyn ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä politiikkatoimien soveltuvuudesta on vielä suhteellisen vähän tietoa. Hankkeessa selvitettiin, millainen toimintaympäristö parhaiten tukisi kasvuhakuista startup-yrittäjyyttä.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten julkista politiikkaa tulee kehittää eri tasoilla, jotta se edistäisi mahdollisimman hyvin startup-yritysten kasvua. Lisäksi hankkeen tavoitteisiin sisältyi johtopäätösten laatiminen startup-politiikkaa tukevan seurantajärjestelmän kehittämisen tueksi. Hanke etsi osaltaan vastausta myös siihen, miten taloudellisia ohjauskeinoja ja rahoitusmekanismeja voidaan kehittää niin, että kestävän kasvun ja yritystoiminnan yhdistäminen on mahdollista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.
Loppuraporttia koskeva tiedote.

Ota yhteyttä:

Henrik Pekkala, Manager, Ramboll Management Consulting Oy, 0405355638, [email protected]

 

Start up -yritysten kasvun ajurit ja pullonkaulat

Yhteyshenkilö ministeriössä