Hyppää sisältöön

Suomalainen työ murroksen jälkeen

Päättynyt

Toteuttajat

Demos ry, VTT

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2017–4/2018

Työ muuttuu. Mitä on tehtävä? Millaisin toimenpitein ja keinoin voidaan tukea siirtymistä uusiin työnteon ja toimeentulon järjestämisen tapoihin, varmistaa osaamisen jatkuva päivitys sekä vastata työnantaja-työntekijä suhteen ja työn yhteiskunnallisen merkityksen muutokseen? Toisaalta työn murrokseen liittyy myös laajemmat yhteiskunnalliset muutoskulut esimerkiksi talouden ja demokratian suhteen.

Hankkeessa:

  • mallinnettiin olemassa olevan tiedon pohjalta työn murroksen vaikutuksia työvoiman kysyntään, osaamistarpeisiin ja kansantalouteen; 
  • listattiin olemassa olevan aineiston, benchmarking-työn ja haastatteluiden perusteella konkreettisia toimenpiteitä; 
  • selvitettiin millaisia toiveita ja mahdollisuuksia systeemiselle muutokselle on keskeisten sidosryhmien parissa;
  • kuvattiin miten systeeminen muutos voisi tapahtua, miten toimenpiteet vastaavat työn murroksen aiheuttamiin paineisiin ja millainen rooli eri toimijoilla on sekä; 
  • rakennettiin kerätyn uuden tiedon perusteella yhteistä tahtotilaa. 

Hankkeen tavoite oli esittää lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksentekotarpeita, toimintavaihtoehtoja ja näiden vaikutuksia. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (5.4.2018).

Ota yhteyttä:

Johannes Koponen, Demos Helsinki, p. 041 540 3608, johannes.koponen(at)demoshelsinki.fi

Muut tietotarpeet Suomalainen työ murroksen jälkeen – päätöksentekotarpeiden ennakointi

Yhteyshenkilö ministeriössä