Hyppää sisältöön

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Luonnonvarakeskus LUKE

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–12/2016

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvystä ja sen osatekijöistä. Tietoa voidaan hyödyntää sekä poliittisen päätöksenteon tukena että etujärjestö- ja yritystasolla toimialojen liiketoiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Hankkeessa tarkasteltiin suomalaisen elintarvikeketjun eri osien kilpailukykyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, alaa osana muuttuvaa toiminta- ja kilpailuympäristöä, sekä toteutettiin kansainvälistä vertailua.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Antti-Jussi Tahvanainen, p. 044 535 1797, antti.tahvanainen(at)etla.fi

Suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyky, tuottavuus ja kilpailuasema Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä