Hyppää sisältöön

Suomen Arviointiyhdistys palkitsee valtioneuvoston kanslian VN TEAS-tiimin

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 15.9.2023 10.39
Uutinen

Suomen Arviointiyhdistys jakaa vuosittain Arvin päivänä 31.8. tunnustuksen merkittävästä arviointiteosta tai -julkaisusta. Vuoden 2023 Arvin päivän palkinnon saa valtioneuvoston kanslian VN TEAS -tiimi ja elämäntyöpalkinnon Mikael Hildén.

​Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä VN TEAS -toiminnalla tuotetaan tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja seurantatietoa valtioneuvoston päätöksenteon tietopohjan vahvistamiseksi ja päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Toimintaa on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2014 lähtien ja vuosien saatossa on valmistunut lähes 600 erilaista selvitystä tai arviointia politiikkasuosituksineen. Raati perusteli Arvin päivän palkintoa seuraavasti:

”Aiemmin eri ministeriöiden erikseen tilaamia selvityksiä ja arviointeja on nyt koottu paremmin valtioneuvoston tarpeista lähtien ja hallinnonalojen rajat ylittäviin suurempiin kokonaisuuksiin. Se on parantanut mm. suurien, läpileikkaavien aiheiden käsittelyä ja poistanut rinnakkaisten selvitysten päällekkäisyyksiä. Samalla on kehitetty valtioneuvoston yhteisiä toimintamalleja, pelisääntöjä ja käytäntöjä selvitysten ja arviointien tilaamiseen, niiden yhteiseen ohjaamiseen, hyödyntämiseen ja niistä viestimiseen. Tämä on edesauttanut parempien selvitysten ja arviointien tilaamista ja laajaa hyödyntämistä, sekä hallinnonalojen välistä vuoropuhelua.

Tilattujen selvitysten ja arviointien laatua on systemaattisesti pyritty parantamaan, mm. yhtenäisellä tutkimusmenetelmien laadunvarmistuksella. Ajankohtaisista teemoista ja hankkeiden tuloksista on viestitty laajasti ja avoimesti. Monista VN TEAS -toiminnan kautta syntyneistä ohjeistuksista, kuten arviointiraporttien julkistamisesta, onkin muodostunut vakiintuneita käytäntöjä valtionhallinnossa.

VN TEAS -tiimi on asiantuntevasti ja ponnekkaasti vienyt eteenpäin tätä ehkä merkittävintä valtioneuvoston selvitys- ja arviointitoiminnan uudistus- ja kehittämishanketta.”

Kuvassa VN TEAS -tiimi: edessä vasemmalta Sari Löytökorpi, Berit Lahti ja Sanna Malkki ja takana vasemmalta Antti Pelkonen, Juho Jokinen ja Risto Alatarvas. 

Arviointiyhdistys palkitsee voittajat virallisesti joulukuussa 2023 järjestettävässä tilaisuudessaan.

Lisätietoa palkinnosta Suomen Arviointiyhdistyksen verkkosivustolta