Hyppää sisältöön

Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi

Päättynyt

Toteuttajat

Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2016–12/2016

Suomen kyberturvallisuusstrategia hyväksyttiin Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2013 ja se osa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2010 toimeenpanoa. Strategian linjaukset ja vuonna 2014 käynnistynyt ensimmäinen toimeenpano-ohjelma konkreettisine toimenpiteineen ovat yhdessä luoneet kehyksen kansallisen kyberturvallisuuden kehittämiselle.

Suomi on yksi kehittyneimmistä digitaalisista tietoyhteiskunnista, jonka toiminnat ovat riippuvaisia erilaisista digitaalisista verkoista ja niiden antamista palveluista. Tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien toimimattomuus, informaatioinfrastruktuurin luhistuminen tai vakavat kyberhyökkäykset voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia julkisiin palveluihin, liike-elämään ja hallintoon ja siten koko yhteiskunnan toimintaan.

Kansallisella kyberkyvykkyydellä on tulevaisuudessa yhä keskeisempi merkitys kokonaisturvallisuuden ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta. Kansallisen kehittämisen perustaksi tarvitaan ajantasainen tilannekuva Suomen kyberturvallisuuden nykytilasta sekä analyysi tavoitetilasta ja tarvittavista toimenpiteistä sen saavuttamiseksi.

Hankkeessa selvitettiin, kuinka vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategiassa asetettu tavoite ”Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa” on saavutettu ja millainen Suomen kyberturvallisuuden tavoitetilan tulisi olla vuonna 2020.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 248 080, martti.lehto(at)jyu.fi
Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto, p. 040 527 6173, jarno.limnell(at)aalto.fi

Suomen kyberturvallisuuden nykytila ja tavoitteet Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Yhteyshenkilö ministeriössä