Hyppää sisältöön

Suomen missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet (FIMO)

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, 4FRONT, BIOS-tutkimusyksikkö, University College London – Institute for Innovation and Public Purpose

Rahoitussumma

248 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–5/2023

Missiolähtöisyys on uusi innovaatiopolitiikan lähestymistapa, jolla pyritään vastaamaan paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin luomalla kokonaisvaltaisia strategisia suuntaviivoja ja koordinoimalla näissä raameissa paremmin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeessa tuotetun tiedon tarve kytkeytyy kansallisen TKI-tiekartan visioon siitä, että Suomessa osataan vastata globaaleihin haasteisiin kehittämällä niihin ratkaisuja sekä tunnistamalla niiden tarjoamat mahdollisuudet. Tässä missiolähtöinen innovaatiopolitiikka on avainasemassa. Se saattaa tarjota edellytyksiä kiihdyttää ja toteuttaa kunnianhimoisia yhteiskunnallisia siirtymiä.

Kansainvälisesti missiölähtöinen innovaatiopolitiikka on todellisuutta vain muutamassa maassa. Kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta Suomessa tietoisuus missiolähtöisestä toimintatavasta ja sen hyödyistä on toistaiseksi ollut hajanaista. Tässä tutkimushankkeessa luotiin edellytyksiä sille, että tunnistamme Suomessa missiolähtöisyyden kulmakivet ja sen tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavamman TKI-toiminnan ja - järjestelmän rakentamiselle sekä t&k-intensiteetin nostamiselle.

Hankkeen tavoitteena oli tukea valtioneuvostoa tiedolla, jota tarvitaan missiolähtöisen innovaatiopolitiikan hyödyntämiseksi tehokkaasti. Hankkeessa missiolähtöisyyttä ei ymmärretty ainoastaan innovaatiopolitiikan osana vaan myös sen hallintomekanismina. Yhtäältä hankkeessa pyrittiin tutkimaan Suomen julkishallinnon mahdollisuuksia toimia TKI-ekosysteemien - ja laajempien yhteiskunnallisten sidosryhmien - orkestroijana suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Toisaalta hankkeessa selvitettiin, millä edellytyksillä tällainen rooli voidaan toteuttaa tehokkaasti Suomen olosuhteissa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Juha Leppänen, Demos Helsinki, p. 040 700 6585, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Missiolähtöisen innovaatiopolitiikan kulmakivet ja Suomen toimintamalli

Yhteyshenkilö ministeriössä