Hyppää sisältöön

Tutkimusteeman yhteiskehittämistilaisuus
Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä tarkastelussa

16.6.2020 13.07
Uutinen

Tervetuloa yhteiskehittämään sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvän tutkimusteeman sisältöä. Tavoitteena on keskustella aiheeseen liittyvästä tutkimustarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimusta. Tilaisuus järjestetään Skypessä maanantaina 17.8. klo 13–15.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisella tutkimusasetelmalla ja millaisin tutkimuskysymyksin sekä -menetelmin voitaisiin tuottaa mahdollisimman politiikkarelevanttia empiiristä tutkimusta siitä, mitkä ovat suomalaisen sosiaaliturvan erityisiä ongelmakohtia ja miten muissa maissa sosiaaliturvajärjestelmät vastaavat näihin ongelmiin. Keskeisenä lähtökohtana hankkeessa on kuvata, miltä sosiaaliturva (toimeentuloturva ja palvelut) ja siihen liittyvät prosessit näyttäytyvät ja miten ne toimivat käytännön tasolla sosiaaliturvaa käyttäville ihmisille. Tutkimustarpeessa toivotaan mahdolliselta toteutettavalta tutkimukselta vahvaa kansainvälisesti vertailevaa otetta.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta syksyn 2020 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 10.8.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/EA3DCB41A8BE2449. Skype-kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 13:00–13:10 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 13:10–13:30 Taustaa tutkimustarpeelle, Johtaja Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö & erityisasiantuntija Ilpo Airio, sosiaali- ja terveysministeriö

klo 13:30–14:45 Keskustelu tutkimustarpeesta, tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä

  • relevantit tutkimuskysymykset
  • suhde muuhun tutkimukseen
  • soveltuvat menetelmät

klo 14:45–15:00 Tilaisuudessa käydyn keskustelun yhteenveto  

Taustaa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa. Komitean tehtävänä on uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä. Suunniteltavan tutkimusteeman tarkoituksena on tukea sosiaaliturvan uudistamistyötä siten, että selvitetään, mitkä ovat suomalaisen sosiaaliturvan erityisiä ongelmakohtia ja miten muissa maissa sosiaaliturvajärjestelmät vastaavat näihin ongelmiin.