Hyppää sisältöön

Suomi kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä

Päättynyt

Toteuttajat

Oxford Research Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2018–8/2019

Hankkeen avulla selkiytettiin keskustelua kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tilasta ja kehitystrendeistä. Hanke taustoitti ja arvioi  ihmisoikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa sekä valtioiden toimintaa ja näiden keskinäistä dynamiikkaa tärkeimmillä poliittisilla ihmisoikeusfoorumeilla (erit. ION). Erityinen huomio kohdistettiin Euroopan ja Suomen kannalta oleellisimpiin kysymyksiin.

Hanke tuotti tietoa ihmisoikeuksien edistämistä ja toimeenpanoa käsittelevän päätöksenteon tueksi. Lisäksi hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää, kun Suomi hakee Ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä vuosille 2022–2024. 

Hankkeessa kartoitettiin kansainvälisellä tasolla ihmisoikeusjärjestelmän kohtaamia haasteita viime vuosilta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota ihmisoikeuksien toimeenpanon valvontajärjestelmän kohtaamaan muutospaineeseen sekä siihen, millaisia ratkaisuita tähän voitaisiin tarjota. 

Hankkeessa kerätyn tiedon avulla tuotettiin analyysi Suomen tämänhetkisten ihmisoikeuslinjausten roolista tulevaisuudessa ja arvoitiin mahdollisia nousevia painopisteitä kansainvälisen kehityksen perusteella. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (28.8.2019)

Ota yhteyttä:

Arttu Vainio, Oxford Research Oy, p. 050 734 2555, etunimi.sukunimi(at)oxfordresearch.fi

 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tila ja kehitystrendit

Yhteyshenkilö ministeriössä