Hyppää sisältöön

Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Etlatieto Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 11/2017–9/2018

Finnveran myöntämän vientirahoitustakuiden ja -luottojen myötä valtion riskit ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti. Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa tämän rahoituksen tuomista mahdollisista hyödyistä ja vaikutuksista, jotta riskejä voidaan suhteuttaa mahdollisiin tuottoihin.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa valtion vientirahoitusta saaneiden kaikkein suurimpien hankkeiden/saajayritysten vaikutuksista talouteen.

Hankkeessa selvitettiin seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisia yrityksiä kuuluu suurimpia vientitakauksia saaneiden yritysten arvoketjuun kuuluu ja miten ketjut ovat muuttuneet? Onko toimittajayrityksillä myös muuta merkittävää liiketoimintaa/vientiä?
  • Miten arvoketjuun kuuluvat yritykset eroavat muista saman toimialan yrityksistä  tuottavuuden ja työllisyyden osalta?
  • Mikä on tuonnin ja ulkomaalaisten toimijoiden rooli yritysten arvoketjuissa?
  • Millaisia arvonlisä- ja työllisyysvaikutuksia suurissa vientitakauksia / -luottoja saaneissa kohteissa on syntynyt?

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (11.9.2018)

Ota yhteyttä:

Jyrki Ali-Yrkkö, Etla, p. 046 851 0501, jyrki.ali-yrkko(at)etla.fi

Työllisyys ja kilpailukyky Suurten vientirahoitushankkeiden taloudelliset vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä