Hyppää sisältöön

Tilastollinen analyysi kuntien verojärjestelmän toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä

Käynnissä

Toteuttajat

Tempo Lecon Oy

Rahoitussumma

108 345 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–1/2021

Kuntien talouden kehitys on elintärkeää koko Suomen julkistalouden näkökulmasta. Valtionosuudet muodostavat suurimman yksittäisen menoerän valtion budjetissa, ja kunnat tuottavat valtaosan suomalaisten hyvinvointipalveluista. Mikäli kunnat eivät voi täyttää tehtäviään tai rahoittaa toimintaansa, koko Suomen julkistaloudelta putoaa pohja. Tämä yhdistettynä odotettavissa olevaan Suomen väestörakenteen muutokseen sekä väestöennusteisiin tarkoittaa sitä, että kuntien rahoitus- ja verojärjestelmän on oltava toimiva. Tämä tutkimus on merkittävä näistä syistä sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. 

Hankkeessa analysoidaan kuntien verotuloihin vaikuttavia tekijöitä tilastollisesti, sekä väestörakenteen muutosten vaikutuksia suhteessa odotettavissa oleviin kuntien verotulojen kehitykseen. Hankkeessa hyödynnetään Suomen kunnat sisältävää ja kuntien tilinpäätös- ja verotulotiedot 2002–2018 käsittävää, tilastoaineistoa, jota täydennetään Tilastokeskuksen syksyllä 2019 julkaistulla kuntakohtaisella väestöennusteella sekä muilla vuonna 2019 tunnistetuilla tietoaineistoilla. Tällä aineistolla muodostetaan tilastolliseen ja ekonometriseen työhön nojautuvat arviot tutkimuskysymyksistä. Tutkimuksessa vastataan kaikkiin hankeilmoituksessa yksilöityihin tutkimuskysymyksiin. Viimeiseen alakysymykseen vastaamisessa huomioidaan myös kuntien rahoitusperiaate kuntien nykyisten ja tulevien tehtävien rahoituksen näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

hankkeen vastuullinen johtaja Toni Riipinen, p. 0400 239 871, toni.riipinen(at)tempolecon.fi

Kuntien verojärjestelmän toimivuus toimintaympäristön muuttuessa

Yhteyshenkilö ministeriössä