Hyppää sisältöön

Tilastollinen analyysi kuntien verojärjestelmän toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä

Päättynyt

Toteuttajat

Tempo Lecon Oy

Rahoitussumma

108 345 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–2/2021

Kuntien talouden kehitys on elintärkeää koko Suomen julkistalouden näkökulmasta. Valtionosuudet muodostavat suurimman yksittäisen menoerän valtion budjetissa, ja kunnat tuottavat valtaosan suomalaisten hyvinvointipalveluista. Mikäli kunnat eivät voi täyttää tehtäviään tai rahoittaa toimintaansa, koko Suomen julkistaloudelta putoaa pohja. Tämä yhdistettynä odotettavissa olevaan Suomen väestörakenteen muutokseen sekä väestöennusteisiin tarkoittaa sitä, että kuntien rahoitus- ja verojärjestelmän on oltava toimiva. 

Hankkeessa analysoitiin kuntien verotuloihin vaikuttavia tekijöitä tilastollisesti, sekä väestörakenteen muutosten vaikutuksia suhteessa odotettavissa oleviin kuntien verotulojen kehitykseen. Hankkeessa hyödynnettiin Suomen kunnat sisältävää ja kuntien tilinpäätös- ja verotulotiedot 2002–2018 käsittävää tilastoaineistoa, jota täydennettiin Tilastokeskuksen syksyllä 2019 julkaistulla kuntakohtaisella väestöennusteella sekä muilla vuonna 2019 tunnistetuilla tietoaineistoilla. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (10.2.2021).

Ota yhteyttä:

hankkeen vastuullinen johtaja Toni Riipinen, p. 0400 239 871, toni.riipinen(at)tempolecon.fi

Kuntien verojärjestelmän toimivuus toimintaympäristön muuttuessa

Yhteyshenkilö ministeriössä