Hyppää sisältöön

Toimivat työkalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus LUKE

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–11/2017

Sisävesien ja meren hyvä tilan saavuttaminen ja fosfori- ja typpiravinteiden kustannustehokas käyttö maataloudessa edellyttävät ravinnekiertojen parempaa hallintaa, ravinteiden kierrätyksen tehostamista ja fosforin ja typen vesistöhuuhtoumien vähentämistä. Näiden toimenpiteiden tueksi tarvitaan tietoa ja työkaluja, joilla arvioidaan maatalouden ravinnekiertoja ja ravinnekuormituksia sekä niiden vaikutuksia sisävesien ja meren tilaan.

Maatalouden rakennemuutosten, hintakehityksen, ravinteiden kierrätyksen ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset tulisi pystyä ennakoimaan myös muuttuvassa ilmastossa. Toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt tulisi myös pystyä arvioimaan toimenpiteiden suunnittelun sekä poliittisen päätöksenteon ja ohjauksen edellyttämällä tarkkuudella. Tietoaineistojen sekä mallinnus- ja laskentatyökalujen tulisi olla koottuna keskitettyihin tietojärjestelmiin valtakunnallisten ja alueellisten ravinteiden kiertojen hallitsemiseksi ja kustannustehokkaiden toimenpidekokonaisuuksien valitsemiseksi ja mitoittamiseksi. Tietoaineistojen ja laskentatulosten tarkkuusarviot ovat ensiarvoisen tärkeitä päätöksentekoon ja toimenpiteiden mitoitukseen liittyvien riskien ja epävarmuuksien hallitsemiseksi.

Hankkeessa tuotettiin tietoa mallinnustyökaluista, joita käytetään maatalouden ravinteiden kierron, vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden sekä poliittisten ohjauskeinojen mitoittamisessa sekä kuormitus-, vesistö- ja kustannusvaikutusten ja hyötyjen arvioimisessa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Olli Malve, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 826, olli.malve(at)ymparisto.fi

Mallityökalut ravinteiden kierrätyksen ja vesistövaikutusten hallintaan Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä