Hyppää sisältöön

Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet

Päättynyt

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti

Rahoitussumma

148 663 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–9/2018

Euroopan turvallisuustilanne on huonontunut merkittävästi viime vuosina. Globaalit ja alueelliset kriisit ovat rantautuneet Eurooppaan ryminällä, ja edellyttäneet entistä pontevampia EU-tason toimia. Tämän seurauksena unionin merkitys turvallisuuden kentällä on entisestään korostunut sekä jäsenvaltioiden että kansalaisten näkökulmasta. Tietoa kansalaisten näkemyksistä EU:sta turvallisuustoimijana ja turvallisuusyhteisönä on olemassa vähän. Tietotarve on oleellinen, koska kansalaismielipide ja sen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet vaikuttavat EU:n jäsenvaltioiden politiikkoihin ja siten EU:n kehittämiseen turvallisuuden kentällä.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kansalaisten näkemyksistä ja niiden taustalla vaikuttavista arvoista ja asenteista, jotka liittyvät EU:hun turvallisuusyhteisönä. Tiedolla on selkeää lisäarvoa sekä politiikan suunnittelun että kansalaiskeskustelun näkökulmasta. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (11.12.2018).

Ota yhteyttä:

Juha Jokela, Ulkopoliittinen instituutti, p. 0400 824 443, etunimi.sukunimi(at)fiia.fi

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet EU turvallisuusyhteisönä: arvo- ja asenneperusta

Yhteyshenkilö ministeriössä