Hyppää sisältöön

Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi

Päättynyt

Toteuttajat

Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Tempo Economics Oy, Lapin yliopisto, Dr. Paul Cunningham, professori Peter Maassen

Rahoitussumma

349 529 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2017–11/2018

Valtioneuvosto teki vuonna 2013 periaatepäätöksen tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta (TULA-uudistus). TULA-uudistuksen rinnalla toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa.

Uudistuksen arvioinnilla tuotettiin tietoa hallituksen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunnittelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tueksi. TULA-uudistuksen arviointi kiinnittyi hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena oli muun muassa selkeyttää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa, koota tutkimuksen voimavaroja ja vahvistaa osaamiskeskittymiä. Tutkimuslaitoksia ohjaavat ministeriöt kytkettiin mukaan hankkeeseen ohjausryhmätyöskentelyn kautta siten, että tuotokset kohdentuisivat vahvasti uudistusten tavoitteita palveleviin toimenpiteisiin.

TULA-uudistuksen arvioinnin ydinkysymys oli, miten uudistus on toteutunut ja miten se on edesauttanut sitä, että tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena voimavarana. Arvioinnin näkökulmia tarkasteltiin erityisesti toimintatapojen uudistamisen ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden osaamis- ja tutkimusvalmiuksien kannalta, ottaen huomioon kansainvälisen viitekehyksen.

Arvioinnin kohteena olivat TULA-uudistuksen toimenpidekokonaisuudet:

  • tutkimuslaitosten yhteen sulauttaminen, yhdistäminen Helsingin yliopistoon, VTT:n yhtiöittäminen, tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen, uudet rahoitusinstrumentit ja tavat saada tutkimustietoa valtioneuvoston ja päätöksenteon käyttöön, muut tutkimusrahoituksen sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan merkittävät muutokset

​TULA-arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia teemoja: uudistuksen toimeenpanon tuloksellisuus ja vaikuttavuus, uudistuksen operatiivinen tehokkuus, uudistuksen relevanssi, tutkimuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus ja sen edellytykset, tutkimuksen laatu ja sen edellytykset sekä tutkimuksen relevanssi.

Tutustu arvioinnin loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (21.12.2018).

Ota yhteyttä:

Katri Haila, Ramboll, p. 050 564 9741, etunimi.sukunimi(at)ramboll.com

Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi Muut tietotarpeet

Yhteyshenkilö ministeriössä