Hyppää sisältöön

Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot (TYKO2)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Rahoitussumma

149 726 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2021–10/2022

Työkoneiden päästöjen vähentämisestä tekee haasteellista se, että tavoitellaan suurta muutosta monimutkaisessa ja runsaasti sisäisiä ristiriippuvuuksia sisältävässä järjestelmässä, samalla kun muutos tapahtuu monien toimijoiden ja jopa yksittäisten kuluttajien tai tuottajien tekemien päätösten kautta. Työkoneita käytetään teollisuudessa ja rakentamisessa, kaupassa, palveluissa ja julkisella sektorilla, kotitalouksissa ja maa- ja metsätaloudessa. Kaikkien työkoneiden yhteenlaskettu osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin neljä prosenttia.

Julkinen valta ohjaa kehitystä lainsäädännön kautta ja voi pyrkiä erilaisin kannustimin ohjaamaan ja vauhdittamaan muutosta. Osa uusista käyttövoimista on yhteensopivia jo olemassa oleviin työkoneisiin ja käyttövoiman jakelujärjestelmiin, mutta osa edellyttää konekaluston uusimista tai ainakin muuttamista kyseiselle polttoaineelle tai energialle sopivaksi. Tähän ryhmään kuuluvat biometaani ja sähkö, jotka on yhteensopivien biopolttonesteiden lisäksi havaittu lupaaviksi vaihtoehdoiksi laajentaa Suomen työkonekannan energiapohjaa. Työkonetyyppien, niiden ominaisuuksien ja käyttötapojen laaja ymmärtäminen on edellytys aiempaa tarkemmille käyttövoimavaihtoehtojen ja päästövähennysten tarkasteluille.

Tämän hankkeen tavoitteena oli tutkia eri keinoja työkoneiden kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen merkittäväksi vähentämiseksi. Tarkastelussa analysoidaan teknologioita, työkonekantaa, markkinaa ja vaihtoehtoisia järjestelmäratkaisuita päästöjen vähentämiseksi sekä eri teknologioiden tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi tarkasteltiin CO2-päästöjen vähentämistä nopeuttavia ohjauskeinoja, erityisesti jakeluvelvoitteen roolia.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeessa tuotettua tietoa on hyödynnetty biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen muutosta koskevan hallituksen esityksen valmistelussa. Tietoa tullaan jatkossa hyödyntämään työkoneiden päästövähennystoimien suunnittelussa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Mikko Pihlatie, VTT, p. 0400 430 395, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Työkoneiden kustannustehokkaat päästövähennyskeinot

Yhteyshenkilö ministeriössä