Hyppää sisältöön

Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Työterveyslaitos, Pellervon taloustutkimus

Rahoitussumma

149 400 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2020–6/2020

75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää työllisyyden parantamista päätösperäisin toimin. Hallitusohjelmassa työllisyysasteen nostoa tavoitellaan muuttamalla työvoimapolitiikan suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja kohdentamalla palveluja nykyistä tehokkaammin. Lisäksi todetaan, että työllisyysastetavoitteen saavuttaminen edellyttää osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten työmarkkinoille osallistumisen lisääntymistä. Työllisyysasteen nostaminen onnistuu vain, jos toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttavia. Toimenpiteet voivat liittyä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työttömyysturvajärjestelmään, työkyvyttömyyteen liittyviin etuusjärjestelmiin tai verotukseen. Näitä toimenpiteitä koskevaa tutkimustietoa ei kuitenkaan ole koottu yhteen päätöksenteon tueksi eikä käytössä ole selkeitä tutkimukseen perustuvia politiikkasuosituksia. 

Hankkeessa luotiin katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen kirjallisuuteen työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksista ja muotoiltiin politiikkajohtopäätökset tämän tutkimustiedon perusteella. Hanke kattoi laajasti työvoimapolitiikan eri alueet ja kiinnitti huomioita myös osatyökykyisiin. Aktiivisen työvoimapolitiikan ja työttömyysturvan osalta tukeuduttiin kansainvälisiin meta-analyyseihin ja katsauksiin, joita täydennettiin tuoreimmalla tutkimuksella myös kotimaisen tutkimuksen osalta. Osatyökyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmien osalta pääpaino oli pohjoismaisissa arviointitutkimuksissa, jotka ovat poliittisen päätöksenteon kannalta olennaisimpia. Verotuskysymyksissä hyödynnettiin kansainvälisiä kirjallisuuskatsauksia keskeisimpien teemojen osalta. Tarkasteluja täydennettiin suomalaisia politiikkatoimenpiteitä koskevilla tutkimuksilla. Kaikkien osioiden kohdalla kiinnitettiin erityistä huomiota tutkimusten laatuun, tulosten uskottavuuteen ja soveltuvuuteen Suomeen. Katsauksessa keskitytään arviointitutkimusten tuloksiin eikä esitellä yksityiskohtaisesti eri maiden järjestelmiä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (10.6.2020).

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 050 569 7627, antti.kauhanen(at)etla.fi 

Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Yhteyshenkilö ministeriössä