Hyppää sisältöön

Työttömyysturvan suojaosan vaikutus työn tarjontaan

Päättynyt

Toteuttajat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Rahoitussumma

64 948 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2017–6/2018

Hanke tuotti tietoa sosiaaliturvajärjestelmän vaikutuksesta työllisyyteen. Hankkeessa keskityttiin siihen, ovatko viime vuosina käyttöön otetut sosiaaliturvan suojaosat onnistuneet parantamaan työllisyyttä. Työttömyysturvan suojaosan takia työtön saa ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Tämä parantaa erityisesti pienipalkkaisen ja osa-aikaisen työn vastaanottamisen kannustimia, mutta on epäselvää kuinka mittavia työllisyysvaikutuksia suojaosilla on. 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli luoda ensimmäinen katsaus siihen, miten työttömyysturvan suojaosan käyttöönotto on vaikuttanut pienipalkkaisen ja tilapäisen työn vastaanottamiseen työttömien keskuudessa. Hankkeessa hyödynnettiin kattavia ja yksityiskohtaisia yksilötason aineistoja. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (6.7.2018).

Ota yhteyttä:

Tutkimusohjaaja Tomi Kyyrä, p. 0295 519 427, etunimi.sukunimi(at)vatt.fi

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen Työllisyys ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä