Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE)

Päättynyt

Toteuttajat

Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Eläketurvakeskus

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 8/2015 – 4/2017

Suomessa on paine pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta, sillä työvoima ei tällä hetkellä riitä tuottamaan talouskasvua ja ylläpitämään julkisia palveluita.

Hanke kartoitti, miten eri työuran kohtiin (alkuun, keskelle, loppuun) suunnatut eri hallinnonalojen ja politiikkatoimien toimenpiteet pidentävät työuria.

Tutkimus kohdistui käytössä oleviin toimenpiteisiin, joita toteutetaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja nuorisotyössä. Tutkimus tuotti tietoa mekanismeista, jotka pudottavat ihmisiä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle.

Tieto hyödyttää työurien pidentämiseen ja työllisyysasteen nostamiseen tähtäävän politiikan kehittämistä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

Riikka Shemeikka, erikoistutkija, Kuntoutussäätiö,
044 781 3102, [email protected]

Työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nosto

Yhteyshenkilö ministeriössä