Hyppää sisältöön

Uhkaako digitalisaatio läheisiä ihmissuhteitamme?

Julkaisuajankohta 15.11.2019 9.56
Uutinen

Viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut teknologinen murros on suurin ihmiskunnan historiassa. Älypuhelimet ovat lyhyessä ajassa mullistaneet arjen yhteydenpitomme lisäksi myös mediankäyttötapamme. Uhkaako digitalisaatio läheisiä ihmissuhteitamme, vai voiko se jopa luoda uutta läheisyyttä? Podcast-jaksossa aiheesta keskustelevat Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch sekä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi -tutkimushankkeessa selvitetään digitaalista hyvinvointia perhesuhteissa ja eri elämänvaiheissa. Eli miten arjessa käyttämämme laitteet tukevat sosiaalista, ruumiillista ja yksilöllistä hyvinvointiamme. Mitä tutkimus kertoo aiheesta, Anna Rotkirch?

”Tämän päivän isoimpia haasteita on, miten vuorokaudessa ruutujen äärellä ja ulkopuolella käytetty aika saataisiin järkevästi haltuun. Alustavien tutkimustulosten mukaan ikäihmiset hyötyvät todella paljon digilaitteista ja he käyttävät niitä vahvistamaan tärkeitä ihmissuhteitaan. Nuoremmat käyttävät enemmän aikaa laajojen sosiaalisten verkostojen hoitamiseen, mikä saattaa olla pois hyvinvoinnin kannalta tärkeimmistä ihmissuhteista.”

Tommi Laitio kertoo, että Helsingin kaupunki on kiinnittänyt asiaan huomiota ja pyrkii löytämään tapoja, joilla digitaaliset alustat tai välineet ohjaisivat ihmiset ajattelemaan yhteistä hyvää ja myös käyttämään taitojaan lähiyhteisönsä hyväksi.

”Esimerkiksi ikäihmiset haluavat olla mukana lähipiirinsä elämässä ja oppia käyttämään Instagramia ja WhatsAppia, joilla voi helposti jakaa kuvia. Kaupungin tarjoamilla palveluilla on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että kaikki kaupunkilaiset hyötyisivät digikehityksestä. Suomessa on arviolta yli 700 000 heikot digitaidot omaavaa ihmistä, eivätkä kaikki heistä ole ikäihmisiä. Kirjastoilla ja nuorisotyöllä on iso merkitys digitaitojen oppimisen tukena, sillä myös monet nuoret tarvitsevat apua esimerkiksi yhteiskunnan asiointijärjestelmien kanssa, vaikka käyttäisivätkin sujuvasti eri sosiaalisen median sovelluksia.”

Digitaaliset laitteet ja sovellukset ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ihmissuhteisiin, mutta toisaalta myös haastavat niitä.

”Usein puhutaan Tinderistä ja parisuhdemarkkinoiden raaistumisesta. Deittisovellukset ovat toisaalta myös helpottaneet kumppanin löytämistä. Varjopuolena näen sen, että sovellukset on suunniteltu riippuvaisuutta tuottaviksi. Koukuttavan median parissa vietetty aika voi olla pois esimerkiksi vuorovaikutuksesta parisuhdekumppanin kanssa”, toteaa Rotkirch.

Rotkirch ja Laitio korostavat, että teknologisen murroksen vaikutuksista ja digitaalisesta hyvinvoinnista tulisi käydä nykyistä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua.

”Meidän pitäisi puhua enemmän sääntelystä. Julkisessa hallinnossa on yleistynyt puhe, jossa kaupungitkin ovat alustoja ja valtiot luovat ekosysteemejä, joissa asiat syntyvät. Sääntelyä tarvitaan, jotta kehitys olisi reilua ja oikeudenmukaista ja jotta ymmärtäisimme paremmin, millaisia valintoja puolestamme tehdään. Julkisen sektorin asiantuntemuksen tämän keskustelun käymiseen pitäisi olla nykyistä parempi”, korostaa Laitio.

”Suomessa asiat ovat monia muita maita paremmin, mutta meilläkään digitalisaatiosta koituvat hyödyt, mahdollisuudet ja toisaalta suojautumiskeinot eivät jakaudu tasaisesti. Miten vastaamme esimerkiksi nuorille, jotka ovat huolissaan ruutujen parissa käyttämästään ajasta. Ajattelemmeko, että se on täysin yksilön oma asia vai olisiko digitaalisen hyvinvoinnin tukeminen myös yhteiskunnan ja erilaisten paikkojen vastuulla. Pohjimmiltaan kysymys on siitä, mitä muutoksia ja mahdollisuuksia haluamme vahvistaa ja mitä kielteisiä piirteitä vähentää”, kiteyttää Rotkirch.

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät. Voit tilata ja kuunnella podcastia myös Spotifyssa ja iTunesissa, mistä se löytyy mm. hakusanoilla ”hyvä kysymys”. Twitteristä meidät löytää aihetunnisteella #tietokäyttöön.